Nhân dịp khai trường, AMI triển khai chương trình “Tháng ưu đãi” dành cho 20 trẻ đầu tiên đăng ký nhập học:

TẶNG 100% PHÍ NHẬP HỌC TRỊ GIÁ 2.000.000 VNĐ TẶNG HỌC BỔNG 50% HỌC PHÍ THÁNG ĐẦU TIÊN TẶNG PHẦN MỀM TIẾNG ANH BẢN QUYỀN GENKI ENGLISH

    Giảm 3% 5% 7% tổng tiền đóng học phí khi đóng học phí theo quý/nửa năm/cả năm

(Note: Chỉ áp dụng giảm một lần duy nhất vào thời điểm nhập học và chỉ dành cho 20 trẻ đầu tiên)