Trả học sinh sau 17:00 :

  • Để đảm bảo thời gian làm việc cho các giáo viên, nhà trường chỉ trông muộn tối đa đến 18.30 cùng ngày.
  • Chi phí như sau:

17.00 – 17.30: Miễn phí   

17.30 – 18.30: 80.000 VNĐ/tiếng được tính trên thời gian trả muộn tương ứng.

Phí trông muộn sẽ được tính vào học phí tháng/quý tiếp theo.

Trong một số trường hợp bất khả kháng phụ huynh đón con muộn sau 6.30PM, cần gọi điện thông báo tới văn phòng trường và mức thu sau 6.30PM sẽ là 150,000 VNĐ/tiếng

  • Lưu ý: khi đón trẻ phụ huynh cần ký xác nhận số phút muộn vào Sổ trực của Giáo viên