Bạn hãy liên hệ tới Văn phòng Tuyển sinh Học viện AMI để được tư vấn trực tiếp

ACADEMY MULTIPLE INTELLIGENCES

A Biệt thự D15, Đường A2, Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, HN

E hocvienami@gmail.com

F  facebook.com/mamnondatritueAMI

I    instagram.com/mamnonami

M  (04) 3200 4056 | 0911 582 089

W ami.edu.vn | mamnondatritue.edu.vn | hocvienami.edu.vn