Chương trình Bạn là khách: 300.000 VND / 1 ngày (Phí này chưa bao gồm tiền ăn)

  • AMI – Học viện Mầm non Đa Trí Tuệ cung cấp chương trình “Bạn là khách” dành cho trẻ em học ngắn hạn (dưới 30 ngày) các gia đình công tác ngắn ngày tại Hà Nội và các trường hợp phụ huynh muốn cho con học thử tại trường.
  • Xin lưu ý: nhà trường không hoàn phí cho chương trình Bạn là khách.