Chương trình

Một ngày của bé

Chương trình hoạt động lớp Cambridge (5 – 6 tuổi)

Thời gian

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ  5

Thứ 6

7.30 – 8.00 a.m

Bé đến... Xem chi tiết

Chương trình hoạt động lớp Harvard (4 – 5 tuổi)

Thời gian

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ  5

 

7.30 – 8.00 a.m

Bé đến lớp, nghe nhạc, chơi tự chọn

8.00 – 8.15 a.m

Thể dục sáng, trò chơi vận động

8.15 - 8.45... Xem chi tiết

Chương trình hoạt động lớp Princeton (3 – 4 tuổi)

Thời gian

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ  5

Thứ 6

07.30 – 08.00 a.m

Bé đến lớp, nghe nhạc, vui chơi tự chọn

08.00 – 08.15 a.m

Thể dục sáng

08.15 – 08.45... Xem chi tiết