Tạp chí AMI
Học thuyết thông minh đa trí tuệ

Theo Tiến sỹ Tâm lý Howard Gardner: Trẻ em có đến tám loại trí thông minh, và tùy theo con mình có loại trí thông minh nào các bậc phụ huynh cần hiểu biết để có thể định hướng phát triển khả năng của trẻ. Giúp trẻ có năng lực vượt trội ở lĩnh vực đó. Đó là: Trí thông minh ngôn ngữ, Trí thông minh suy luận, tư duy, Trí thông minh không gian, thị giác, Trí thông minh âm nhạc, thính giác, Trí thông minh vận động, Trí thông minh tương tác, Trí thông minh nội tâm, Trí thông minh tự nhiên

 

imgpsh_fullsize

 • " Mục tiêu của giáo dục mầm non không phải để giúp trẻ có sự chuẩn bị tốt trước khi vào trường phổ thông, mà là cho cả cuộc đời của trẻ "
  (Montessori)
   
 • Tôi muốn những đứa trẻ hiểu về thế giới, nhưng không chỉ vì thế giới rất tuyệt và vì con người luôn rất tò mò. Một phần quan trọng trong đó là "Hiểu chúng ta là ai và chúng ta có thể làm được gì ? "
  (Howard Gardner)
   
 • Mỗi đứa trẻ ra đời trên thế giới này đều có những tiềm năng độc nhất vô nhị mà nếu được nuôi dưỡng thích hợp, chúng có thể góp phần làm cho thế giới tốt hơn. Thách thức lớn nhất đối với cha mẹ và giáo viên là giải phóng những cản trở để những tài năng trời cho được công nhận, tôn vinh và nuôi dưỡng
   (Thomas Armstrong)

Phương pháp nổi bật